TIMEPLAN - HØSTSEMESTERET 2019

Oppstart i uke 34, mandag 19. august 2019

Siste kursuke uke 49

Timeplan for høstsemesteret 2019 kommer i slutten av juli mnd for nye elever.

For å lese mer om hver av klassene, se neste meny

MANDAG

STUDIO 1

 

STUDIO 2

                                          

TIRSDAG

STUDIO 1

 

STUDIO 2

 

ONSDAG

STUDIO 1

 

STUDIO 2

                           

TORSDAG

STUDIO 1

 

STUDIO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

audio Block
Double-click here to upload or link to a .mp3. Learn more