KLASSISK BALLETT

  • Klassisk ballett 1

  • Klassisk ballett 2

  • Klassisk ballett 3

  • Klassisk ballett 4 m/tåspiss

Baseres på den klassiske ballettens opprinnelse og teknikk, og er grunnleggende for andre dansestiler.

I timen jobber vi med øvelser ved barre og i sentrum av rommet. Vi jobber med musikalitet og innlevelse, koordinasjon, fleksibilitet, styrke og bruk av pust.
Innenfor den klassiske estetikken er vi er opptatt av å jobbe anatomisk hensiktsmessig, og skadeforebyggende.

TÅSPISS

På klassisk 3-4 kjører vi siste del av timen med tåspiss. Vi starter med øvelser ved barre for å bygge opp styrke og stabilitet i føtter, ankler og legger, før vi danser på tå i senter. Pedagogen tar utgangspunkt i hver enkelt elevs fysiske forutsetninger. Vi hjelper til med å bestille sko til de som trenger! 

Danseglede og mestringsfølelse står i fokus hos oss.

 

 


Foto: Martin Scherer

Foto: Martin Scherer

Foto: Martin Scherer

Foto: Martin Scherer

Foto: Martin Scherer

Foto: Martin Scherer