BARNEDANS

  • Barnedans 3 år

  • Barnedans 4 år

  • Barnedans 5 år

Her legger vi vekt på barnets motorikk, og koordinasjon gjennom dans og lek.
Gjennom danseleken skal barnet øke bevisstheten rundt seg selv, rommet og å forholde seg til hverandre i gruppa.
De grunnleggende elementene fra klassisk ballett integreres i undervisningen.
Danseglede og mestringsfølelse står i fokus hos oss.

Foto: Ine Marit Lund Soløy

Foto: Ine Marit Lund Soløy

Foto: Ine Marit Lund Soløy

Foto: Ine Marit Lund Soløy